Τιμοκατάλογος

 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΑΜΟΥ 2015/02/16

 

Το κατάστημα photoexpert παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες φωτογραφίας και Video.
Υπάρχει η δυνατότητα να διαμορφώσετε το δικό σας πακέτο και να μας ζητήσετε προσφορά.

 

 Προσφορά 1

 • Φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση  στην εκκλησία.
 • Φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση μετά το μυστήριο, με το ζευγάρι.
 • Όλες τις φωτογραφίες σε υψηλή ανάλυση σε DVD.
 • 3 DVDVideoμε μενού, τίτλους, ειδικά εφέ, μουσική επένδυση…400€

 

 Προσφορά 2

 • Φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση στην εκκλησία.
 • Κάλυψη της δεξίωσης 1 ώρα.
 • Φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση μετά το μυστήριο, με το ζευγάρι.
 • Όλες τις φωτογραφίες σε υψηλή ανάλυση σε DVD.
 • 100 φωτ. 13x18,  5 φωτ. 20x30,  1 φωτ. 30x40.
 • Άλμπουμ με εξώφυλλο δερμάτινο.
 • 3 DVDVideoμε μενού, τίτλους, ειδικά εφέ, μουσική επένδυση…600€

 

 Προσφορά 3

 • Φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση  στην εκκλησία.
 • Όλες τις φωτογραφίες σε υψηλή ανάλυση σε DVD.
 • Φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση μετά το μυστήριο, με το ζευγάρι.
 • Κάλυψη της δεξίωσης 1 ώρα.
 • 3 DVDVideoμε μενού, τίτλους, ειδικά εφέ, μουσική επένδυση.
 • 1 ψηφιακό άλμπουμ 30x60, 20 σαλόνια με 100 φωτ...700€

 

 Προσφορά 4

 • Φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση  στην εκκλησία.
 • Όλες τις φωτογραφίες σε υψηλή ανάλυση σε DVD.
 • Φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση μετά το μυστήριο, με το ζευγάρι.
 • 3 DVDVideoμε μενού, τίτλους, ειδικά εφέ, μουσική επένδυση.
 • Κάλυψη της δεξίωσης 2 ώρες.
 • 1 άλμπουμ 30x60, 20 σαλόνια με 100 φωτ.
 • 3 ψηφιακά άλμπουμ 20x40 με το ίδιο δημιουργικό.
 • Εξώφυλλο με φωτογραφία…1.000€

 

 Προσφορά 5

 • Φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση  στην εκκλησία.
 • Φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση μετά το μυστήριο, με το ζευγάρι.
 • Όλες τις φωτογραφίες σε υψηλή ανάλυση σε DVD.
 • 3 DVDVideoμε μενού, τίτλους, ειδικά εφέ, μουσική επένδυση.
 • Κάλυψη της δεξίωσης 2 ώρες.
 • 1 ψηφιακό άλμπουμ 30x60, 25 σαλόνια  150 φωτ.
 • 3 ψηφιακά άλμπουμ 20x40 με το ίδιο δημιουργικό.
 • Εξώφυλλο με φωτογραφία.
 • 50 φωτ. 13x18, 5 φωτ. 20x30, 1 φωτ. 30x40...1.200€

 

Με την ολοκλήρωση και την εξόφληση όλης της εργασίας δίνονται στην οικογένεια και τα αρχεία όλου του μυστηρίου, ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΗΣΗ.

 

Επιπλέον εργασίες

 

 • Φωτογράφιση next day 200€
 • Επιπλέον Videoκαι φωτογραφία στη δεξίωση 80€
 • Videoσε USB 40€
 • Άλμπουμ κουμπάρου 20x40 ίδιο δημιουργικό 70€

 

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ  ΦΠΑ

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ 2015

 

 Προσφορά 1

 • Κάλυψη φωτογραφίας και Videoστην εκκλησία.
 • 3 DVDVideo με μενού,  τίτλους, ειδικά εφέ, μουσική επένδυση.
 • Όλες τις φωτογραφίες σε υψηλή ανάληση σε DVD...300€

 

 Προσφορά 2

 • Κάλυψη φωτογραφίας και Videoστην εκκλησία.
 • 3 DVDVideo με μενού,  τίτλους, ειδικά εφέ, μουσική επένδυση.
 • 80 φωτ. 13x18, 3 φωτ. 20x30, 1 φωτ. 30x40. 
 • Τοποθετημένες οι φωτογραφίες σε άλμπουμ...430€

 

 Προσφορά 3

 • Κάλυψη φωτογραφίας και Videoστην εκκλησία.
 • 3 DVDVideo με μενού,  τίτλους, ειδικά εφέ, μουσική επένδυση.
 • 1 ψηφιακό άλμπουμ  30x60, 20 σαλόνια, 100 φωτ.
 • Εξώφυλλο δερμάτινης με φωτογραφία...570€

 

 Προσφορά 4

 • Κάλυψη φωτογραφίας και Videoστην εκκλησία.
 • 3 DVDVideo με μενού,  τίτλους, ειδικά εφέ, μουσική επένδυση.
 • 1 ψηφιακό άλμπουμ  30x60, 20 σαλόνια, 100 φωτ.
 • 1 μικρό 20x20 ίδιο δημιουργικό.
 • Εξώφυλλο δερμάτινης με φωτογραφία...620€

 

 Προσφορά 5

 • Κάλυψη φωτογραφίας και Videoστην εκκλησία.
 • 3 DVDVideo με μενού,  τίτλους, ειδικά εφέ, μουσική επένδυση.
 • 1 ψηφιακό άλμπουμ  30x60, 20 σαλόνια, 100 φωτ.
 • 3 μικρά 20x20 ίδιο δημιουργικό.
 •  Εξώφυλλο δερμάτινης με φωτογραφία...750€

 Επιπλέον εργασίες

 • Επιπλέον φωτογραφία και Video στη δεξίωση...80€
 • Ασυπίεστο Video σε USB...40€
 • Άλμπουμ κουμπάρου ίδιο δημιουργικό...70€

 

Με την ολοκλήρωση και την εξόφληση όλης της εργασίας δίνονται στην οικογένεια όλα τα αρχεία του μυστηρίου, ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΗΣΗ.

 

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ